Het levensverhaal

Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niets is zeker, alleen dat er ooit een einde aan ons leven zal komen. Maar van het concert des levens krijgt niemand een program.

Dat einde komt meestal totaal onverwacht en brengt het leven van u als naasten in een stroomversnelling. Binnen enkele dagen moet het afscheid worden voorbereid. Misschien wilt u tijdens de afscheidsplechtigheid vertellen over wat uw partner, vader, moeder of kind voor u heeft betekend. Zijn of haar levensverhaal, hoe kort of hoe lang ook… het concert waarin uw dierbare die overleden is de hoofdrol speelde, is een bijzonder en belangrijk onderdeel van zijn of haar afscheid. Wilt u dit verhaal zelf vertellen? Dat kan natuurlijk.
Maar misschien vindt u het veel te moeilijk en te emotioneel om dit zelf te doen. Misschien vindt u het juist fijn om te luisteren naar het verhaal dat is gebaseerd op uw herinneringen aan uw dierbare. Dan kan ik er voor u zijn.

Warm afscheid

U kunt een beroep op mij doen voor het vertellen van het levensverhaal tijdens de afscheidsplechtigheid.
Ik kom op uw uitnodiging bij u thuis of op een locatie waar u dat wenst en luister graag naar het verhaal dat u vertelt over uw dierbare en dat u graag door mij wilt laten delen op de dag van de uitvaart.

Tijdens de afscheidsplechtigheid zal ik het verhaal over de overledene vertellen om zo bij te kunnen dragen aan een warm afscheid.

Voorgesprek

Wanneer er sprake is van een aanstaand overlijden kan er ook al de behoefte zijn om te praten over het komende afscheid. Sommige mensen maken hun wensen over hun eigen uitvaart graag kenbaar en willen daarom ook zelf praten met een spreker die hun levensverhaal kan vertellen.
Ook dan kom ik graag – vrijblijvend – bij u thuis om kennis te maken. Als de “klik” er is en het is de wens mij in te schakelen, zal ik het levensverhaal graag vertellen op de dag van de uitvaart.

Menu