Omdei omdat…

7 redenen om voor Omdei te kiezen.

  1. Omdei omringt u met zorg en geeft u ruimte.
    U kunt 24/7 een beroep op mij doen wanneer u te maken krijgt met het overlijden van een dierbare. Direct na het overlijden, maar ook in de week van de uitvaart.
  2. Omdei geeft persoonlijke aandacht: luisteren en op basis van uw wensen ideeën aandragen, waarbij ik goed rekening houd met de haalbaarheid.
  3. Omdei leeft zich in u en uw situatie in: het leven van uw overleden dierbare staat centraal èn uw behoefte om ondersteuning voor het waardevol afscheid nemen.
  4. Omdei heeft maar één belang: een waardig afscheid vormgeven, dat – ook al is het maar een klein deel – u helpt verder kunnen te gaan
  5. Omdei helpt u de draad weer op te pakken. Na de uitvaart neem ik ook contact met u op voor de persoonlijke aandacht. Ik wil graag weten hoe u het afscheid heeft ervaren en hoe het verder met u gaat. Ook bied ik nazorg voor de administratie die een overlijden met zich meebrengt.

6. Omdei werkt eerlijk en transparant!
Ik geef géén korting: dit klinkt niet als een goede reden, maar is het wel! Ik geef geen korting op mijn aannametarief. En ook niet op de spullen die ingekocht moeten worden voor de uitvaart. Als u als klant korting krijgt, betekent dat dat iemand anders die korting níet krijgt, anders is het immers geen korting. En u zult maar net die andere zijn. En dat is niet eerlijk.

Ik koop en huur de benodigde zaken voor de uitvaart voor u in, maar u zult nooit meer betalen, dan wanneer u deze rechtstreeks zonder mijn tussenkomst zou inkopen. Met andere woorden, ik hanteer geen marges of opslagen.
Dat is eerlijk en transparant.

7. Omdei zet zorg voorop. Ook vóór een overlijden zich aandient. Door in gesprek te gaan over uw eigen uitvaart en uw wensen vastleggen; daarmee kunt u zorgen voor uw nabestaanden.

Wilt u een gesprek met mij om meer hierover te horen? Belt u mij gerust voor een persoonlijk gesprek!

Menu