Financiële nazorg, een hele zorg minder

Mijn zorg en betrokkenheid reikt tot na de uitvaart. Want terwijl u nog bezig bent met het afscheid en het verwerken van het overlijden van uw dierbare, komt er meteen veel post binnen van instanties als de belastingdienst en pensioenfondsen. Er zijn veel lopende zaken die op korte termijn na het overlijden moeten worden afgehandeld. Met mijn expertise op het gebied van financiële nazorg, opgedaan bij de Rabobank, neem ik u graag de financiële afhandeling na een overlijden uit handen.

De zakelijke gevolgen na het overlijden

Ik inventariseer welke instanties geïnformeerd dienen te worden, welke zaken er allemaal lopen en afgehandeld moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het opzeggen of wijzigen van abonnementen, verzekeringen en eventuele naamsveranderingen die doorgevoerd moet worden. Ook kijk ik hoe het inkomen in elkaar zit en wat de gevolgen zijn van het wegvallen van het inkomen van de overledene. Wellicht kunnen er toeslagen aangevraagd worden. De zorg voor al deze zaken neem ik van u over en regel alles wat er geregeld moet worden.

Financiële nazorg omvat onder andere:

  • Inventariseren welke instanties geïnformeerd dienen te worden en informeren als dat niet automatisch is gebeurd
  • Afhandelen bankzaken
  • Inkomen overledene afwikkelen: checken of overledene nog aanspraak kon maken op vergoedingen/declaraties
  • Inkomen achterblijvende partner
  • Wat verandert er op financieel gebied voor minderjarige en studerende kinderen
  • Afwikkelen huisvesting en (medische) zorg
  • Opzeggingen en wijzigingen abonnementen
Menu